Piemontčis scrivł da sécoj

Lesand Primo Levi a s'ėncontra na pągina doa Levi a dis che 'l piemontčis a l'é nen stąit ėscrit se nen "pėr scomėssa". Ebin, Levi a l'é 'n classich, ma 'n cost cas sģ a vnirģa da dģ: "quandoque bonus…", pėrchč 'l piemontčis a l'é stąit ėscrit tut ąut che pėr scomėssa. Scrit da sécoj, scrit ėn euvre fiamenghe. Lassoma sté, tutun, ij sécoj lontan, dai "Sermoni Subalpini" al "Cont Piolet", ma almanch dal Setsent (ėl sécol dla Gramatica dėl Pipģn), a-i é stąje dė scritor come Pare Isler, Calvo, Cartiermetre fin-a al Brofferio, al Rosa, e via fņrt. Se mai a-i é da dģ che sempe chi a scriv ėn piemontčis a lo fa con n'ideja 'd diferensa, 'd diversitą.
Isler a fasģa con le parņle na festa, 'n carlevé; Calvo a-j dasģa vita a la protesta antifransčisa e Brofferio, daré soa carzą, as la pijava con ij pņsapiano e ij moderą. Pėr nen parlé 'd Viriglio, ch'a parlava 'l lenga-pare. E peuj, pģ 'd tuj, 'd Nino Costa, ch'a l'ha da-je al piemontčis la cossiensa 'd tuta na siviltą, e 'd Pacņt e d'Olivero, ch'a l'han da-je ij son e le noanse pģ squisģe sensa fe-je perde ij santor ėd cola "carn crła" dont a parlava Arpino, "a bņce fėrme". Daré dij pare grand d'ąutri nņm a son mostrasse: da Bodrģe a Bertolino, da Bianca Dorato a…e as funirģa nen ėd dģ. Arnovand ognidun a soa manera na lenga fņrta e drua. Scrita tut ąut che pėr scomėssa...

ėd Giovanni Tesio - da TORINOsette dLa Stampa dij 2 ėd mars dėl 2018


Indietro