Pippo Bessone
L’ąutra sčira al «Politeama» ‘d Bra son ‘ndąit a oghe lė spetącol ch’a l’ha butą ‘nsema Pippo Bessone, col dij Trelilu ch’a l’é dėstacasse da sņ prim grup. Ebin, a cąpita da reir, ma i l’hai rijł fin-a a le lacrime.
Col ėd Pippo Bessone a l’é nė spetącol ch’a merita, ma mi na parlo sģ pģ che tut pėrchč a l’é nė spetącol ch’a ten bin la marca dėl piemontčis. Pa da dģ ch’a sia «an piemontčis» (a-j na i-é ‘dcņ ‘d piemontčis, ma a i-é ‘d pģ d’italian magara soens passą sla rapa). Tutun mi diso ch’a l’é piemontčis, pėrchč ch’a l’é piemontčis ant ėl ghėddo, ant lė spirit. Con un preive an sena (e ‘d sonador motobin vajant, come Claudio Dadone, ch’a lo compagno, e ‘dcņ ‘n cerighin ch’a fa bin soa part), tut un mond ch’a passa pėr col confessional: canson, figure, pėrsonage, batłe, situassion ch’a son l’essensa dla vita ‘d mincadģ e a dan vita a na vita ch’a tend a l’indulgensa e a la malissia ansema a nė sguard pontł e sintčtich. Sensa conté na vos fņrta e nuansą ch’a fa gņj a le orije e al cheur.
E se peuj un a veul lese cheicņs (scrit an italian ma sempe motobin piemontčis) a basta ch’a serca «L’ora canonica», ‘l lģber che Pippo Bessone a l’ha publicą da L’Araba Fenice (pp. 160, euro 10). Tut un gust ch’a fa gņj e bon sangh.

ėd Giovanni Tesio - da TORINOsette dLa Stampa dij 24 d'avril dėl 2015


Indietro